1. Anasayfa
  2. Makaleler

Kağıt Ölçüleri Nelerdir? A4 Boyutu Nedir?

Kağıt Ölçüleri Nelerdir? A4 Boyutu Nedir?
0

Kağıt insan yaşamının hemen her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir malzemedir. Başta matbaacılık olmak üzere birçok sektörde kağıt kullanılmaktadır. Matbaacılıkta basım ve yayım işleri için kullanılan kağıtların üretiminde maliyetleri düşük tutmak aynı zamanda evrensel bir dil oluşturabilmek için belirli bir standarda göre yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kağıt kalitesi ve verimliliği açısından da bu standartlara uymak oldukça önemlidir. Ayrıca kullanılacak sektöre göre farklı standartlarda malzeme tercih edilebilir. Matbaa sektöründe baskıya geçilmeden önce yapılacak ilk yapılacak iş, basacağınız kağıdın gramajı ve ölçülerini belirlemek olmalıdır.

Kağıt boyutları evrensel olarak A, B, ve C şeklinde 3 kategoride belirlenmiştir. Genellikle A türü kağıtlar en yaygın olarak bilinen kağıtlardır. B ve C türü kağıtlar ise matbaacılıkla yakından ilgilenmeyen insanlar tarafından pek bilinmeseler de baskı sektöründe önemli yer tutar. Bu 3 tip kağıdı günlük yaşamımızın her alanında görmemiz mümkün. A türü kağıtları ofis ve  iş yerlerimizde sıklıkla kullanırken B türü kağıtlar her gün itinayla okuduğumuz kitap ve dergilerdir. C tipi kağıtlar ise genellikle zarf tipi kağıt olarak bilinir.
 
A4 Kağıt Boyutu Nedir ve Bir A4 Kağıdın Ölçüleri Nelerdir?

A türü kağıtlar en sık ve en yaygın olarak kullanılan kağıtlardır. 1’den 10’a kadar olan A türü kağıtları büyükten küçüğe doğru sıralamak gerekirse: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 şeklinde sıralayabiliriz. Kağıt boyutları gelişigüzel olarak belirlenmemiştir. Bu ölçülerin genel bir mantığı vardır. Her kâğıt kendisinden sonra gelen kağıdın ½ katı olacak şekilde ölçüye sahiptir. Bunlardan en bilineni ve yaygın olarak kullanılanı A3, A4 ve A5 ölçülerinde olanıdır. Yaygın olarak kullanılan bu 3 tip kağıdı elde etmenin de pratik bir mantığı vardır. Bir A3 boyutunda kağıdı iki katladığınızda A4, yine aynı şekilde bir A4 boyutu kağıdı ikiye katladığınızda ise A5 ölçülerinde bir kağıt elde edersiniz.
A türü kağıtlar ve mm olarak standart ölçüleri şu şekildedir:
A1 594 x 841 mm
A2 420 x 594 mm
A3 297 x 420 mm
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
A6 105 × 148 mm
A7 74 × 105 mm
A8 52 × 74 mm
A9 37 × 52 mm
A10 26 × 37 mm

A Türü Kağıtların Kullanım Alanları Nelerdir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan kağıt türü A türü kağıtlardır. Ancak A türü kağıtlar arasında da en yaygın A3, A4 ve A5 ölçülerinde kağıtlar kullanılır. A4 boyutu ve A5 boyutunda kağıtlar iş yerlerinde ve resmi dairelerde yazışmalar için kullanılır. A3 boyutu ise daha tasarımsal işlerde afiş vb. çalışmaların baskıları için kullanılır. Ayrıca bu 3 ölçüde kağıt genellikle fotokopi kağıdı olarak da bilinir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir