1. Anasayfa
  2. Makaleler

Eş Anlamlı Kelimeler, Eş Anlamlı Sözcük Listesi

Eş Anlamlı Kelimeler, Eş Anlamlı Sözcük Listesi
0

Yazılışları farklı ve anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler denir. Dilimizde bu şekilde binlerce kelime vardır. Aba – üstlük, abartı – mübalağa, abes – gereksiz, boş, abide – anıt, abluka – kuşatma, abuk sabuk – anlamsız, cesur – acar, ivedi – acele, garip – acayip, aceleci – ivecen, toy veya bilgisiz – acemi, acı – ızdırap, merhamet – acıma, gaddar – acımasız, isim – ad, kas – adale, hak  – adalet, adet – tane, gelenek – âdet, zamir – adil, adi – aşağılık, bağışlamak – affetmek, ahenk – uyum, akıl – us, aksi – ters, kırmızı – al, ilgi – alaka, sıradan – alelade, aleni – açık, fakat – ama ve lakin, kör – âmâ,  amaç – erek, hazır – amade eş anlamlı kelimeler için örnek verilebilir.

Eş Anlamlı Sözcükler, Anlamdaş Kelimeler

Türkçe’ de aynı anlamı taşıtan sözcüklere anlamdaş ya da eş anlamlı sözcükler denir. Bu kelimeler dilimizde zenginliğin ifadesidir. Örnek verilecek olursa ; amele – işçi, anne – ana, hatıra – anı, ansızın – aniden, mânâ – anlam, ifade – anlatım, yemin – ant, iltihap – apse, fasıla – ara, vasıta – araç, bozukluk – arıza, geri – arka, hediye – armağan, arzu – istek, yüzyıl – asır, soylu – asil, aş – yemek, çalmak – aşırmak, cet – ata, girişken – atak, tayin etmek – atamak, işlik – atölye, serseri – avare, papuç – ayakkabı, hela – ayak yolu, aylak – serseri, parantez – ayraç, imtiyaz – ayrıcalık, üye – aza eş anlamlı kelimeler listesinde bazı anlamdaş kelimelerdir.

Eş Anlamlı Sözcükler Nelerdir?

Eş anlamlı veya anlamdaş sözcükler aslında kendi anlamları aynı yazılışları farklı kelimelerdir. Bunlar ; kız kardeş – bacı, yobaz – bağnaz, nazar etmek – bakmak, barış – sulh, matbaa – basımevi, yalın – basit, baş – kafa, isyan – başkaldırı, reis – başkan, müracaat – başvuru, garb – batı, mamur – bayındır, veteriner – baytar, bazen – kimi zaman, bedava – beleş, beden – gövde, zevk – beğeni, belde – şehir ve il, vesika – belge, hafıza – bellek, egoist – bencil, kişilik – karakter kelimeleri eş anlamlı sözcükler arasında gösterebilir.

Hangi Kelimeler Eş Anlamlıdır?

Bazı durumlarda eş anlamlı veya anlamdaş kelimeler kullanılır. Mesela; beraber – birlikte, bolluk – bereket, duru – berrak, gıda – besin, beyanat – demeç, ak – beyaz, at – beygir, beyhude boşuna, biçim – şekil, bilakis – tersine, alim – bilgin, cahil – bilgisiz, bilhassa – özellikle, şuur – bilinç örnekleri eş anlamlı kelimelerdir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir