1. Anasayfa
  2. Haberler

Google’a 93 milyon TL para cezası verdildi

Google’a 93 milyon TL para cezası verdildi
0

Türkiye rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Google’a para cezası kesildi. Soruşturmanın başlatılması esnasında sonucunun para cezası olacağını tahmin etmek zor değildi. Türkiye Rekabet Kurumu soruşturma sonucunda Google’ye toplamda 93 milyon TL tutarında para cezası verdi. Google’a verilen bu cezanın açıklamasını aşağıdaki metinden inceleyebilirsiniz.

Türkiye Rekabet Kurulu Resmi Açıklaması

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin

Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un

49. Maddesi Uyarınca Açıklanması

Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den

oluşan ekonomik bütünlüğün mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin

sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile cihaz üreticileri arasında

imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak

yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor,

yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek,

19.09.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-33/555-273 sayı ile aşağıdaki

nihai karar alınmıştır:

1. Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den

oluşan ekonomik bütünlüğün “lisanslanabilir mobil işletim sistemleri” pazarında hâkim

durumda bulunduğuna oybirliği ile,

2. Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım

Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan

olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına;

Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına

yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın

cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6.

maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile,

3. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı

Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde

Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve

Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin üzerinden,

– Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

unvanlı şirketlere müteselsilen 93.083.422,30 TL

idari para cezası verilmesine oybirliği ile,

4. Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan diğer Google uygulamalarına ilişkin

yükümlülükler 4054 sayılı Kanun kapsamında ihlal teşkil etmese de, sözleşme tarafı cihaz

üreticileri bakımından aleniyet sağlamak ve gelecekte oluşabilecek rekabetçi kaygıları

önlemek için tüm Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerine, Google uygulamaları ile birlikte

rakip uygulamaların cihaza önyüklenmesinin engellenmediğine ilişkin açık bir hükmün

eklenmesine ilişkin anılan ekonomik bütünlüğe görüş yazısı gönderilmesini teminen

Başkanlığın görevlendirilmesine oybirliği ile,

5. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google

ekonomik bütünlüğüne:

– Türkiye’de satışa sunulmak üzere üretilen cihazlarında Ticari Android İşletim Sistemi

kullanmak isteyen cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmelerde;

Lisanslamaya koşul olarak sunduğu Google arama parçacığının ana ekranda

ayrıcalıklı olarak yüklenmesi zorunluluğunu düzenleyen veya doğrudan/dolaylı

olarak buna işaret eden sözleşme hükümlerinin sözleşmelerden kaldırılması,

böylelikle cihaz üreticilerinin ana ekranda konumlandıracakları arama

parçacığının sağlayıcısını Google veya rakipleri arasından seçim hakkının

güvence altına alınması ve cihaz üreticilerinin Google dışındaki arama

parçacıklarını da ana ekranda tek başına yerleştirebilme özgürlüklerinin tesis

edilmesi,

Lisanslamaya koşul olarak sunulan, Google aramanın mevcut tasarım yapısı

içerisinde yer alan ve sözleşmelerde yer verilen tüm arama erişim noktalarında

varsayılan olarak atanmasına ilişkin şartların kaldırılması ve tasarım tercihleri

sonucunda ortaya çıkabilecek tüm arama noktalarında Google aramanın

varsayılan olarak atanmasına ilişkin yeni yükümlülükler getirilmemesi,

Lisanslamaya koşul olarak sunulan, Google Webview bileşeninin varsayılan ve

münhasıran uygulama içi internet tarayıcısı olarak yüklenmesi zorunluluğunu

düzenleyen veya doğrudan/dolaylı olarak buna işaret eden sözleşme

hükümlerinin sözleşmelerden kaldırılması,

yukarıda sayılan üç yükümlülük ile yasaklanan sonuçları doğuracak şekilde mali

veya başka yollarla teşviklerde bulunulmaması,

– Cihaz üreticileri ile imzalanan Gelir Paylaşımı Sözleşmeleri başta olmak üzere mevcut

tüm sözleşmelerden Google aramanın rakiplerinin cihazlara önyüklenemeyeceğine ve

cihaz üreticilerinin cihazlardaki arama noktalarının herhangi birinde Google aramaya

rakip ürünleri kullanamayacaklarına dair yükümlülüklerin sözleşmelerden çıkarılması

yükümlülüklerinin getirilmesine oybirliği ile,

6. Sayılan yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerde yapılması gereken değişikliklerin,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içinde Rekabet Kurumuna tevsik edilmesine

oybirliği ile,

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık

olmak üzere, karar verilmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir