1. Anasayfa
  2. Kredi

Ziraat Bankası İmar Barışı Kredisi

Ziraat Bankası İmar Barışı Kredisi
0

Ziraat Bankası İmar Barışı Kredisi tanıtımına başkadı. 2018 sonuna kadar başvurusunu tamamlayanlar Ziraat Bankası imar barışı kredisinden yararlanabilecek. İmar barışı yasasının ardından bu yasadan yararlanacak olan vatandaşlar için barış kredisi düzenleyen bir çok banka bulunuyor. Aşağıda Ziraat Bankası İmar Barışı Kredisi’nin detaylarını sizlere aktarmaya çalıştık. İçerikler Ziraat bankası resmi sayfasından alınmış olup bilgilendirme amaçlıdır.

“Yapı Kayıt Belgesi” bedeliniz için “İmar Barışı Kredisi” uygun vade ve faiz oranları ile Ziraat’te!

7143 Sayılı Kanun’un 16. maddesi gereğince 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki yapılar İmar Barışı kapsamında yer almaktadır.

Söz konusu yapılar için 31/10/2018 tarihine kadar e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabilmekte, 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Kayıt Belgesi verilebilmektedir.

Özellikleri

  • 60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
  • Kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır.
İmar Barışı Kredisi
Kredi TutarıKredi Vadesi (Ay)Faiz Oranı (%)Tahsis ÜcretiSigortaTaksit TutarıYıllık Maliyet Oranı (%)
20.000 TL121,3343,48 TL1.844,58 TL31,3533
50.000 TL241,48242,50 TL2.576,95 TL26,1361
70.000 TL361,48477,27 TL2.648,48 TL24,9590
100.000 TL481,48896,70 TL3.113,38 TL24,4201
150.000 TL601,651.427,91 TL4.294,32 TL27,1574

Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. Sigorta ücretleri 35 yaş üzerinden yıllık olarak hesaplanmıştır.

Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve durdurma hakkını saklı tutar.

Detaylı bilgi için Ziraat şubelerine başvurabilirsiniz.

İmar barışı nedir?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar barışından hangi yapılar faydalanacak?

31 Aralık 2017 tarihinden önce veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.

Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez. İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

İmar barışının sağlayacağı faydalar nelerdir?

İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

Müracaatlar nasıl yapılacak? Müracaatlar için son tarih nedir?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır.

Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir.

İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

Yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanacak?

Son ödeme tarihi nedir?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden,

  • Konutlarda %3
  • Ticari kullanımlarda ise %5 olacak şekilde hesaplanacaktır.

Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecektir. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir.

Yapı kayıt belgesi alan yapı yenilenebilecek mi?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

Daha detaylı bilgi  ve kaynak için http://imarbarisi.csb.gov.tr

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir